حل مسئله شبیه سازی کارگاه تولید پوشاک با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Arena
این تمرین به عنوان پاسخ یکی از تمرین های درس سیستم های تصمیم یار در دانشکده آموزشهای الکترونیکی شیراز که توسط دکتر هاشمی ارائه می گردید انجام شده است.

تمرین شبیه سازی با استفاده از Arena

در یک موسسه تولید پوشاک 4 نوع پارچه وارد می شود. ورود پارچه ها به این صورت است که پارچه نوع یک به طور تصادفی با پارامتر λ=5 و پارجه نوع 2 به صورت ثابت هر 5 دقیقه یکبار و پارچه نوع 3 و 4 براساس یک برنامه زمانی مشخص وارد می شود. دراین موسسه هر 4 یارچه وارد بخش کنترل کیفی می شوند و کیفیت پارچه ، رنگ آنها و کشور سازنده آنها بررسی می شود. معمولا 95% از پارچه ها مورد تائید قرار می گیرند و سپس پارچه های تائید شده با یکدیگر ادغام می شوند به طوری که هر 4 پارچه تشکیل یک نوع لباس را خواهند داد در این مرحله شکل پارچه ها تغییر کرده و لباس حاصل شده نمایان می گردد .مدل مورد نیاز را ترسیم کنید.

پاسخ:
فایلهای ضمیمه این تمرین شامل فایل طراحی در نسخه 13.5 نرم افزار با نام Arena1_Armin Kamfiroozie 897093.doe و یک فایل ویدئویی Arena 1 Armin Kamfiroozie.mp4 میباشد که این فایل ویدئویی تصویر انیمیشنی شبیه سازی شده مسئله است. کلیه این فایلها به صورت واضح گویای فعالیتهای انجام شده میباشد. به منظور داشتن جواب و امکان شبیه سازی، برخی فرضیات دیگر نیز درنظر گرفته شد مثلا برنامه زمانبندی پارچه های 3 و 4 نیز به مسئله اضافه شد.
برای ترکیب پارچه ها از Batch و برای انجام عملیات تبدیل پارچه های ترکیب شده به لباس از فرایند Process استفاده میشود.

این ویدئو را در یوتیوب ببینید:

چنانچه برای دیدن ویدئوهای یوتیوب مشکل دارید از لینک زیر ویدئو را دانلود و مشاهده نمایید. حجم فایل با فایل پروژه ۲۰ مگابایت با کیفیت بالاتر ویدئو و حجم کمتر

دریافت فایل پروژه + آموزش ویدئویی + صورت تمرین

قیمت: 5000 تومان