از این پس علاوه بر سرویسهای PayPal و کارتهای اعتباری مانند Visa Card میتوانید از طریق سرویس بین المللی WESTERN UNION در این سایت اقدام به خرید و یا انتقال وجه از طریق اینترنت نمایید.