• LP2-Armin-Kamfiroozie-DSS

دو نمونه پرسش برنامه ریزی خطی به همراه پاسخ

دو نمونه از تمرین هایی که در درس سیستم های تصمیم یار در بخش برنامه ریزی خطی یا Linear Programming داشتم به همراه پاسخ آنها بررسی می کنیم. شرکت تولید ماشین حساب و سرمایه گذاری در سه محل

گسترش و کارامدکردن گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS)

درود بر دوستان گرامی، همانگونه که آگاه هستید گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS زمان نسبتا کوتاهی است که در کشور به صورت رسمی آموزش داده می شود و بازدارنده های زیادی در راه گسترش آن وجود دارد: - کمبود زیرساخت های آموزشی - کمبود منابع ترجمه شده - نداشتن اساتید متخصص در حوزه فناوری