کارگاه معرفی نرم‌افزار Mendeley – همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

نحوه ارائه مقاله به صورت پوستر و معرفی نرم افزارمدیریت رفرنس مندلی ( ویژه دانشجویان) (کارگاه جانبی اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی) سه شنبه 30/7/92 (14:30 الی 16:30 ) بلوار چمران – خیابان نیایش- نیایش 3- سمت راست –انتهای کوچه – مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت - سالن ابوریحان آرمین کامفیروزی - مریم

کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی (ICELET 2013)

کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی (ICELET 2013) نخستین تجربه من به عنوان یکی از اعضای تیم برگزاری یک کنفرانس علمی بود که این افتخار را داشتم در برگزاری این مراسم با کمک های دیگر دوستان نقشی داشته باشم.