تمرین شبیه سازی کارگاه تولید پوشاک با استفاده از نرم افزار Arena

نرم افزار آرنا Arena برای شبیه سازی و حل مسئله های گوناگون که نیاز به شبیه سازی داشته باشد به کار می رود. در این ویدئو یک نمونه از چگونگی کارکرد آرنا برای حل یک مسئله شبیه سازی به همراه فایل حل پروژه قرار داده شده است.

  • dss datamining journals

برترین ژورنالها و کنفرانسها در زمینه سیستمهای تصمیم یار (DSS) و Datamining

List of Top Journals and Conferences on DSS and Data-Mining. This list is prepared for my classmate's research in MIS major. Some of them are: KDD, ICML,COLT,NIPS,AAAI,IJCAI,ICDM,ILP,UAI,SIAM and much more