• participant

HCI Master Thesis Project Participant Recruitment

برای انجام یک پژوهشی میدانی در زمینه های «تعامل انسان و کامپیوتر (HCI)، یادگیری ماشین، روانشناسی، داده کاوی و چند موضوع وابسته دیگر» که زیرنظر اساتید دانشگاه شیراز و دانشگاه اشتوتگارت آلمان انجام می شود نیاز به گردآوری داده از حدود ۵۰ کاربر کامپیوتر به صورت حضوری و در شرایط کنترل شده داریم.

  • پرسشنامه NASA TLX فارسی

آزمون سنجش شاخص فشار کاری ناسا (فارسی) – Persian NASA TLX

به دلیل کاربرد زیاد پرسشنامه و آزمون NASA TLX در پژوهش های گوناگون و اهمیت همخوان بودن آن با زبان پرسش شوندگان نسخه پارسی نگارش کامپیوتری این پرسشنامه تهیه و در اختیار پژوهشگران پارسی زبان گذاشته شده است.