• LP2-Armin-Kamfiroozie-DSS

دو نمونه پرسش برنامه ریزی خطی به همراه پاسخ

دو نمونه از تمرین هایی که در درس سیستم های تصمیم یار در بخش برنامه ریزی خطی یا Linear Programming داشتم به همراه پاسخ آنها بررسی می کنیم. شرکت تولید ماشین حساب و سرمایه گذاری در سه محل

  • گانت چارت مدل آبشاری

مدیریت پروژه توسعه نرم افزار مدل آبشاری در MS Project – MSP

در این پروژه فرضی مدیریت و زمانبندی تولید یک نرم افزار با مدل آبشاری به کمک Microsoft Project یا MSP و بر اساس منابع موجود و فعالیت های شکسته شده زمانبندی شده است.

  • امنیت سیستم های اطلاعات سلامت

امنیت سیستم های اطلاعات سلامت یا health information security

امنیت سیستمهای اطلاعات درمانی و مدیریت اطلاعات سلامت از مهمترین بخشهای امنیت میباشد. در این بخش مروری بر استانداردهای تخصصی موجود در زمینه امنیت سیستمهای اطلاعات سلامت از جمله استاندارد 27779 و 27002 انجام داده ایم.

  • پرزنت پروژه پایان ترم درس مهندسی سیستمها

پروژه پایان ترم مهندسی سیستم ها: System of Systems Engineering

مهندسی سیستم سیستمها و مهندسی خانواده سیستمها دنباله حداقل دو رشته از رشته های کاملا درک شده در مهندسی سیستمهاست. استانداردهای مهندسی سیستمها، V-Model و به خصوص مدل سه بعدی Dual V-Model، کمکهای عمده و قابل توجهی در این ادراک داشته اند که شامل روابط بین SE، SoSE و FoSE میباشد. این دانش به ما در تحت تاثیر قرار دادن سیستمها و نرم افزارها، به وسیله تکنولوژی بهبود و Tuning کمک میکند.