فعال شدن درگاه پرداخت اینترنتی سایت با کارمزد ۲.۵٪

با ورود به قسمت پرداخت وجه می توانید به صورت اینترنتی و با استفاده از کارتهای شتاب وجه مورد نظر را پرداخت نمایید. در این روش پرداخت ۲.۵٪ کارمزد نیز به وجه مورد نظر اضافه می گردد.