تصاویر و گزارشات مستقل تیم ها در جریان کمک رسانی مستقیم

با سلام در این بخش نیز تصاویر، ویدئو ها و سایر مواردی که در جریان امداد رسانی مستقیم به مناطق زلزله زده توسط خود دوستان ما تهیه و ارسال شده است به روز رسانی میگردد. خواهشمند است ابتدا اطلاعات این بخش را مطالعه کنید تا از جزئیات این فعالیت باخبر شوید. http://earmin.com/helpaz/ با توجه به